Home‎ > ‎Suy gẫm‎ > ‎

Sự đời

Hiểu đời

posted Jun 5, 2010, 2:20 AM by anh nin   [ updated Jun 5, 2010, 8:36 AM ]

Hnh phúc do mình to ra. Vui sướng là mc tiêu cui cùng ca đi người, nim vui n cha trong nhng s vic vn vt nht trong đi sng, mình phi t tìm ly. Hnh phúc là cm giác, cm nhn, điu quan trng là tâm trng.

Tháng ngày hi

h, đi người ngn ngi, thoáng chc đã già. Chng dám nói hiu hết mi l nhân sinh nhưng ch có hiu đi thì mi sng thanh thn, sng thoi mái.

Qua mt ngày mt mt ngày
Qua m
t ngày vui mt ngày
Vui m
t ngày lãi mt ngày

Hnh phúc do mình to ra. Vui sướng là mc tiêu cui cùng ca đi người, nim vui n cha trong nhng s vic vn vt nht trong đi sng, mình phi t tìm ly. Hnh phúc là cm giác, cm nhn, điu quan trng là tâm trng.
Ti
n không phi là tt c nhưng không phi không là gì. Đng quá coi trng đng tin, càng không nên quá so đo, nếu hiu ra thì s thy nó là th ngoi thân, khi ra đi chng mang đến, khi chết chng mang đi. Nếu có người cn giúp, rng lòng m hu bao, đó là mt nim vui ln. Nếu dùng tin mua được sc khe và nim vui thì ti sao không b ra mà mua? Nếu dùng tin mà mua được s an nhàn t ti thì đáng lm ch! Người khôn biết kiếm tin biết tiêu tin. Làm ch đng tin, đng làm tôi t cho nó.

“Quãng đi còn li càng ngn thì càng phi làm cho nó phong phú”. Người già phi thay đi quan nim cũ k đi, hãy chia tay vi “ông sư kh hnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cn ăn thì ăn, cn mc thì mc,cn chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao cht lượng cuc sng, hưởng th nhng thành qu công ngh cao, đó mi là ý nghĩa sng ca tui già.

Tin bc là ca con, đa v là tm thi, v vang là quá kh, sc khe là ca mình.
Cha m
yêu con là vô hn; con yêu cha m là có hn.
Con
m cha m bun lo; cha m m con nhòm mt chút hi vài câu là thy đ ri.
Con tiêu ti
n cha m thoi mi; cha m tiêu tin con chng d.
Nhà cha m
là nhà con; nhà con không phi là nhà cha m.

Khác nhau là thế, người hiu đi coi vic lo liu cho con là nghĩa v, là nim vui, không mong báo đáp.
Ch
báo đáp là t làm kh mình.

m đau trông cy ai? Trông cy con ư? Nếu m dai dng chng có đa con có hiếu nào bên giường đâu (cu bnh sàng tin vô hiếu t). Trông vào bn đi ư? Người ta lo cho bn thân còn chưa xong, có mun đ đn cũng không làm ni.

Trông cy vào đng tin ư? Ch còn cách y.
Cái đ
ược, người ta chng hay đ ý; cái không được thì nghĩ nó to lm, nó đp lm. Thc ra s sung sướng và hnh phúc trong cuc đi tùy thuc vào s thưởng thc nó ra sao. Người hiu đi rt quý trng và biết thưởng thc nhng gì mình đã có, và không ngng phát hin thêm ý nghĩa ca nó, làm cho cuc sng vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cn có tm lòng rng m, yêu cuc sng và thưởng thc cuc sng, trông lên chng bng ai, trông xung chng ai bng mình (t thượng bt túc t h hu dư), biết đ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lc).

Tp cho mình nhiu đam mê, vui vi chúng không biết mt, t tìm nim vui.
T
t bng vi mi người, vui vì làm vic thin, ly vic giúp người làm nim vui.
Con ng
ười ta vn chng phân bit giàu nghèo sang hèn, tn tâm vì công vic là coi như có cng hiến, có th yên lòng, không h thn vi lương tâm là được. Hung h nghĩ ra, ai cũng thế c, cui cùng là tr v vi t nhiên. Thc ra ghế cao chng bng tui th cao, tui th cao chng bng nim vui thanh cao.

Quá na đi người dành khá nhiu cho s nghip, cho gia đình, cho con cái, bây gi thi gian còn li chng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bn thân, sng thế nào cho vui thì sng, vic nào mun thì làm, ai nói sao mc k vì mình đâu phi sng vì ý thích hay không thích ca người khác, nên sng tht vi mình.

Sng trên đi không th nào vn s như ý, có khiếm khuyết là l thường tình đi, nếu c chăm chăm cu toàn thì s b cái cu toàn làm cho kh s. Chng thà thn nhiên đi mt vi hin thc, thế nào cũng xong.

Tui già tâm không già, thế là già mà không già; Tui không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng x lý mt vn đ thì nên nghe già.
S
ng phi năng hot đng nhưng đng quá mc. Ăn ung quá thanh đm thì không đ cht b; quá nhiu tht cá thì không hp th được. Quá nhàn ri thì bun t; quá n áo thì khó chu…. Mi th đu nên “va phi”.

Người ngu gây bnh (hút thuc, say rượu, tham ăn tham ung….)
Ng
ười dt ch bnh (m đau mi đi khám cha bnh)
Ng
ười khôn phòng bnh , chăm sóc bn thân, chăm sóc cuc sng.
Khát m
i ung, đói mi ăn, mt mi ngh, thèm ng mi ng, m mi khám cha bnh…. Tt c đu là mun.
Ch
t lượng cuc sng ca người già cao hay thp ch yếu tùy thuc vào cách tư duy, tư duy hướng li là bt c vic gì đu xét theo yếu t có li, dùng tư duy hướng li đ thiết kế cuc sng tui già s làm cho tui già đy sc sng và s t tin, cuc sng có hương v; tư duy hướng hi là tư duy tiêu cc, sng qua ngày vi tâm lý bi quan, sng như vy s chóng già chóng chết.

Chơi là mt trong nhng nhu cu cơ bn ca tui già, hãy dùng trái tim con tr đ tìm cho mình mt trò chơi ưa thích nht, trong khi chơi hãy th nghim nim vui chiến thng, thua không cay, chơi là đùa. V tâm và sinh lý, người già cũng cn kích thích và hưng phn đ to ra mt tun hoàn lành mnh.
“Hoàn toàn kh
e mnh”, đó là nói thân th khe mnh, tâm lý khe mnh và đo đc khe mnh. Tâm lý khe mnh là biết chu đng, biết t ch, biết giao thip; đo đc khe mnh là có tình thương yêu, sn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điu thin s sng lâu.
Con ng
ười là con người xã hi, không th sng bit lp, bưng tai bt mt, nên ch đng tham gia hot đng công ích, hoàn thin bn thân trong hot đng xã hi, th hin giá tr ca mình, đó là cuc sng lành mnh.

Cuc sng tui già nên đa tng đa nguyên, nhiu màu sc, có mt hai bn tt thì chưa đ, nên có c mt nhóm bn già, tình bn làm đp thêm cuc sng tui già, làm cho cuc sng ca bn nhiu hương v, nhiu màu sc.
Con ng
ười ta chu đng, hóa gii và xua tan ni đau đu ch có th da vào chính mình. Thi gian là v thy thuc gii nht. Quan trng là khi đau bun bn chn cách sng thế nào.

Ti sao khi v già người ta hay hoài cu (hay nh chuyn xa xưa)? Đến nhng năm cui đi, người ta đã đi đến cui con đường s nghip, vinh quang xưa kia đã tr thành mây khói xa vi, đã đng sân cui, tâm linh cn trong lành, tinh thn cn thăng hoa, người ta mun tim li nhng tình cm chân thành. V li chn xưa, gp li người thân, cùng nhc li nhng ước mơ thu nh, cùng bn hc nh li bao chuyn vui thi trai tr, có như vy mi tìm li được cm giác ca mt thi đy sc sng. Quý trng và được đm mình trong nhng tình cm chân thành là mt nim vui ln ca tui già
N
ếu bn đã c hết sc mà vn không thay đi tình trng không hài lòng thì mc k nó! Đó cũng là mt s gii thoát. Chng vic gì c mà được, qu ngt vi không bao gi ngt.

Sinh lão bnh t là quy lut đi, không chng li được. Khi thn chết gi thì thanh thn mà đi. Ct sao sng ngay thng không h thn vi lương tâm và cui cùng đt cho mình mt du châm hết tht tròn./.

 

 

 

Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống

1-1 of 1